Koodausta ja robotiikkaa

Ohjelmoinnillisen ajattelun perusteita alakouluun